Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    WEJDŹ

  SZLAKI ROWEROWE  WEJDŹ

  GALERIE TEMATYCZNE WEJDŹ

  OD AUTORA  WEJDŹ
SZLAKI PIESZE  WEJDŹ

TURYSTYKA  KOLEJOWA  WEJDŹ

ARTYKUŁY WEJDŹ

Linia Bąkowiec - Puławy

 Lubelski fragment linii nr 82 Bąkowiec - Puławy

Linia kolejowa Bąkowiec - Puławy nr 82 o długości 13,925 km została wybudowana jesienia 1914 r. Miała służyć wojskom rosyjskim działającym na przedpolu Twierdzy Dęblin poprzez dowóz zaopatrzenia amunicje. Zwiększała również mobilność działających oddziałów. W 1920 r. po linii przetoczono na zachodni brzeg Wisły zdobyte na wschodzie ok. 200 - 300 parowozów i liczne wagony (tu należy zaznaczyć, że linia była szerokotorowa). Na końcu linii, w Bąkowcu, część taboru przystosowano do poruszania się po torach normalnych. Część szerokotorowych parowozów pracowała na rzecz wojska do końca wojny polsko-rosyjskiej.
Linia nr 82 to chyba jedyna w kraju linia, która biegła po prowizorycznym moście pontonowym. W okresie PRL raz do roku linia ożywała. Odbywały się ćwiczenia wojskowe, podczas których budowano most kolejowo - drogowy. Po nim przejeżdżał pociąg. Następnie był on rozbierany.
Okres III RP to faktyczna śmierć linii - nikt się nią nie interesuje: torowisko mocno zarośnięte, podkłady próchnieją, miejscami nasypy zamieniły się w dzikie wysypiska śmieci. Jako, że linia biegnie przez las może stanowić wspaniałe miejsce na spacer - dopóki roślinność całkowicie nie zawładnie kolejowym nasypem.

Do dzisiejszego dnia możemy oglądać stalowe elementy mostu zgromadzone na stacji kolejowej w Gołębiu i Bąkowcu.

Linie kolejowe rozchodzą się - z lewej strony zaniedbany tor "naszej" linii kolejowej. Z prawej linia Warszawa - Dorohusk.

7.02.2002.

Pozostałości: po semaforze....

7.02.2004.

zardzewiały znak.

7.02.2002.

Linia kolejowa biegnie na niewielkim nasypie - dobrze to widać w miejscu, gdzie na krótkim odcinku tor opuszcza las.

7.02.2002.

 Osiągamy mijankę - to znak, że niedługo osiągniemy Wisłę .

7.02.2004.

Ostatni odcinek torów został rozebrany.

7.02.2004.

Pozostały jedynie ślady po drodze kolejowej - tłuczeń, podkłady kolejowe, pojedyncze śruby.

7.02.2002.

Na nieodległej  stacji Gołąb odnajdujemy część elementów, z których budowano most na Wiśle. Stal, od dawna nieużywana, rdzewieje.
 

7.02.2004.

Zobacz także: "Linia państwowego znaczenia" strona Aleksandra Buczyńskiego