Strona Główna 


 

Przystanek 9.
Technikum Kolejowe

    W sfotografowanym wyżej gmachu na przełomie XIX i XX wieku miało swoją siedzibę Technikum Kolejowe. Funkcjonowało w tym miejscu przez 25 lat. W szkole uzyskało wykształcenie ponad pół tysiąca kolejowych specjalistów. Potem w tym budynku siedzibę miało Technikum Mechaniczne. Obecnie w budynku mieści się rektorat i Instytut Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

.
16.02.2004.

    Na początku lat 20. ubiegłego wieku w Chełmie jeszcze istniała szkoła powszechna utrzymywana przez dyrekcje kolei. Budynek, w którym instytucja miała swoją siedzibę, stał przy ulicy Kolejowej. Nie zachował się po nim żaden ślad.