Strona Główna    

Przystanek 5.
Jednostka EW 90-34

Od pana Tadeusza Dynii, specjalisty do spraw taboru Muzeum Kolejnictwa w Warszawie dowiedziałem się, że pociągi EW-90 budowano w latach 1924 - 1936. Składały się z dwóch członów. Pierwotnie obsługiwały berlińską szybką kolej miejską. Naprawiano je w Lubaniu, w zakładach naprawy taboru kolejowego. W tym miejscu, w 1945 r. pewna ilość egzemplarzy została zdobyta przez Armię Czerwoną. Po kilku latach przekazano je PKP. Trafiły do trójmiejskiego węzła kolejowego (do obsługi odcinka Gdańsk - Wejherowo). Wcześniej jednak zostały przystosowane o korzystania z napowietrznej sieci trakcyjnej o napięciu 800 V (w Berlinie pobierały energię z tzw. trzeciej szyny). W związku z modernizacją linii sieci trakcyjnej i wprowadzeniem nowego taboru człony EW-90 wycofano z obsługi ruchu pasażerskiego. Zostały rozdysponowane po kraju. Najczęściej zamieniono je na magazyny. Cześć po odłączeniu zestawu kołowego sprzedano osobom prywatnym.

EW 90-34 jakiś czas po wycofaniu go z obsługi ruchu pasażerskiego trafił do Chełma Wchodził w skład pociągu ratowniczego obsługującego chełmskie koleje. Po likwidacji tego składu trafił na bocznicę. Latami stał na terenie parowozowni i wagonowni. W zadowalającym stanie zachował się do wiosny 2003 r. Najpierw został zdewastowawy, a potem spłonął podpalony przez nieznanych sprawców. Obecnie niszczeje.


Zdjęcie archiwalne


02.01.2003

Po zamknięciu chełmskiej sekcji napraw wagonów człon EW 90 przetoczono w obecne miejsce. Całkowity brak dozoru spowodował, że nieznani sprawcy kompletnie zdewastowany pociąg - wyrwali drzwi, wybili okna, zniszczyli wnętrze.  Została jedynie rama i zestaw kołowy. Widać w nim m.in. ślady po śrubach mocujących siedzenia. W 2007 r. spłonął. 


.05.2003

Po spaleniu