Strona Główna 

Przystanek 4.
Wagonownia Chełm

Sekcja napraw taboru w Chełmie od października 2002 roku nie istnieje. Zlikwidowana została w atmosferze skandalu (oczywiście na skalę lokalną). Podobno wbrew woli warszawskiej dyrekcji PKP Cargo (w co trudno wierzyć). Po zamknięciu sekcji jeszcze przez kilka miesięcy trwał tam ruch - zdemontowano wszystko, co miało większą wartość. Pomimo tego budynki są jeszcze w dobrym stanie. Duża hala napraw  pełni obecnie funkcje... magazynu nawozów!

Warsztaty naprawy wagonów towarowych istniały w okresie międzywojennym. Rocznie remontowano ok. 360 wagonów. Po wojnie nastąpiła znaczna rozbudowa istniejących warsztatów. W 1953 roku powstał Oddział Napraw i Utrzymania Wagonów, potem przemianowany na zakład naprawy taboru kolejowego. Kilka budynków wzniesiono w czynie społecznym (w godzinach pracy(!!!) - śmieją się emerytowani kolejarze ;). Potwierdzają to dwie tablice. Zostały zdemontowane i wywiezione do Lublina. W warsztatach dokonywano napraw bieżących i okresowych taboru PKP - normalnotorowego i szerokotorowego oraz chełmskich przedsiębiorstw np. cementowni. Lata 90. to powolny upadek warsztatów kolejowych. Zakład zamieniono na sekcje (podporządkowaną najpierw zakładowi taboru w Zamościu, potem w Lublinie). Stale ograniczano czas pracy (z trzech do jednej zmiany) i zatrudnienie (z kilkuset osób do 30 w chwili likwidacji). Obecnie na terenie zakładu spotkać można maszynistów pilnujących budynków przed rozszabrowaniem. Jedynie wykorzystywany jest garaż.


31 grudnia 2002 r.


2 stycznia 2003 r.

Podnośniki utrwalone na zdjęciu są już zdemontowane. Praktycznie wszystko, co miało jakąś wartość i można było wymontować - wymontowano. Ponad sto metrowa hala, jaką może nam pozazdrościć wciąż istniejąca w Lublinie sekcja napraw taboru.


02.01.2003 r.

Po zlikwidowaniu sekcji tak wygląda wnętrze hali napraw. Od 2005 r. w hali napraw urządzono magazyn nawozów sztucznych.


02.01.2003 r.

Obok hali widzimy zamknięty magazyn. Dawniej znajdował się tutaj skład materiałów należących do wojska. Tutaj umieszczano wyposażenie do wagonów (brankardów), którymi podróżowało wojsko. Dziś stoi pusty.


02.01.2003 r.