Strona Główna  POCIĄG Promocyjno-Turystyczny ITK
Lublin - Łuków - LublinOznakowanie pociągu - 2007 r.


Pociąg specjalny ITK z 2009 r. na szlaku koło Siemienia


      W ostatnią niedzielę wakacji, 29 sierpnia, na drodze żelaznej Lublin – Lubartów – Parczew po raz kolejny ruszył w trasę pociąg turystyczny.

      Organizatorem przejazdu była Izba Tradycji Kolejowej działająca przy stacji PKP w Lubartowie. Patronat nad przejazdem przyjął Zakład Linii Kolejowych w Lublinie. Od momentu zawieszenia regularnych przejazdów pasażerskich w 2000 r. to jedyne pociągi osobowe, jakie pojawiają się na torach między Łukowem a Lublinem. 

      Linię Łuków - Lublin oddano do użytku 29.03.1898 r. z myślą o przeznaczeniu jej do celów wojskowych. W początkach swego istnienia do czasu I wojny światowej linia miała dwa tory o szerokim (rosyjskim) rozstawie szyn. Najintensywniej była ona użytkowana w podczas I wojny światowej oraz w latach 1960 – 1990. Od 3.04.2000 r. zawieszono ruch pasażerski. Pociągi towarowe kursują nadal, ale tylko na odcinku Radzyń Podlaski – Lublin.

     Pociąg turystyczny składał się z lokomotywy SM30-176, dwóch wagonów bez przedziałów drugiej klasy, salonki oraz wagonu pocztowego.

   Podczas przejazdu najciekawszym zajęciem jest chyba wpatrywanie się w okno i obserwowanie przemijającego krajobrazu z porozrzucanymi wioskami, polami i lasami. Po drodze można było obejrzeć kilka ciekawych obiektów i miejsc. Chyba największe zainteresowanie i ciekawość podróżujących wzbudziły takie obiekty jak: Stacja Bystrzyca z znajdującą się tu obrotnicą służącą parowozom prowadzącym pociągi wojskowe na bocznicę fabryki amunicji znajdującej się w okolicach Jawidza, kompleks leśny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego oraz otwarte przestrzenie jego otuliny, most na rzece Wieprz – największy obiekt inżynieryjny na linii przejazdu – dwukrotnie wysadzany podczas wojen światowych, koszarka, czyli drewniany domek dla torowego z początków istnienia linii, rozległy kompleks stawów w Siemieniu (piękny wizualnie, cenny przyrodniczo), podobno budowany przez jeńców tatarskich, oraz tablica pamiątkowa przed budynkiem dworca PKP w Parczewie poświęcona poległym kolejarzom podczas II wojny światowej.

    Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym przewidziano dwugodzinny postój w Lasach Parczewskich, podczas którego można było posilić się pieczonymi nad ogniskiem kiełbaskami, pospacerować po leśnych drogach lub zwiedzić cały skład pociągu – od lokomotywy po wagon pocztowy.

      Warto podkreślić, że dla niektórych dzieciaków była to pierwsza w życiu przejażdżka tego typu środkiem lokomocji. Ich ogromne zaciekawienie wzbudziła szczególnie lokomotywa.

      Tegoroczny przejazd cieszył się dużym zainteresowaniem, mimo powiększenia składu i tak był problem z miejscami. Wskazywałoby to na to, że inicjatywa taka zyskuje coraz to nowych zwolenników i z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem.

Grzegorz Szkutnik
Źródło: OIKOS. Ekologia i Współdziałanie 3-4/2004 - strona kwartalnika

Pociąg turystyczny - kilka fotografii


2005r.


Piknik na przystanku Kownatki 2007 r.


Piknik na przystanku Kownatki 2007 r.


Organizatorzy przejazdu i kolejarze zaangażowani w przejazd w 2007 r.