Strona Główna

  AKTUALNO¦CI    WEJD¬

  TRASY ROWEROWE  WEJD¬

  GALERIE TEMATYCZNE WEJD¬

  OD AUTORA  WEJD¬
TRASY PIESZE  WEJD¬

TURYSTYKA  KOLEJOWA  WEJD¬

ARTYKUŁY WEJD¬

 TRASY ROWEROWE


szlak

POWIAT  CHEŁMSKI

1.

Trasa Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

St. Kol. Kanie skrzałka Pawłów skrzałka St. Kol. Rejowiec (Rejowiec Fabryczny) wejdz

2.

Trasa Szczyty Pagórów Chełmskich cz. I

Przyst. Os. Zalesie Kraszeńskie skrzałka  St. Kol. Rejowiec  wejdz

3.

Trasa Szczyty Pagórów Chełmskich cz. II

St. Kol. Rejowiec (Rejowiec Fabrycznyskrzałka Krupe PKS wejdz 

4.

Trasa Chełmska pętla 

Przyst. Os. Chełm Miasto skrzałka Staw skrzałka Przyst. Os. Chełm Miasto  wejdz

5.

Trasa Wzgórz i lasów

St. Kol. Zawadówka skrzałka Przyst. Os. Chełm Miasto  wejdz
6.

Trasa Bagno Serebryskie

Przyst. Os. Chełm Cementownia skrzałka Rez. Bagno Serebryskie skrzałka Stańków skrzałka Przyst. Os. Chełm Miasto  wejdz
7

Trasa Równin± w stronę Bugu

St. Kol. BrzeĽno skrzałka ¦wierże skrzałka St. Kol. Wólka Okopska   wejdz


POWIAT  LUBELSKI

1.

Trasa Górna Ciemięga

Przyst. Os. Miłocin skrzałka  Garbów PKS  wejdz

2.

Trasa Dolina Czechówki

Przyst. Os. Motycz Le¶ny skrzałka  Lublin Sławinek MPK  wejdz

3.

Trasa Górna Chodelka

Przyst. Os.  Le¶niczówka  skrzałka Chodel PKS wejdz

POWIAT  PUŁAWSKI

1.

 Trasa Kazimierski Park Krajobrazowy

Przyst. Os. Puławy Miasto skrzałka Kazimierz Dolny skrzałka Wilków skrzałka W±wolnica skrzałka St. Kol. Nałęczów  wejdz

2.

Trasa ¦ladami gabowskiej kolei w±skotorowej

St. Kol. Nałęczów skrzałka Markuszów  skrzałka Kurów PKS  wejdz

3.

Trasa Doliny Ciemięgi

St. Kol. Sadurki  skrzałka Jastków skrzałka St. Kol. Lublin  wejdz


POWIAT  ¦WIDNICKI

1.

Trasa Dolina Giełczwi i Marianki 

Przyst. Os. Biskupice skrzałka Piaski skrzałka Gardzienice skrzałka Fajsławice skrzałka Przyst. Os. Wólka Kańska wejdz


Zobacz także:


1.

Trasy rowerowe PASCAL-a szlak po Chełmie

2.

Wojewódzkie Szlaki Rowerowe  szlak po Chełmie 

3.

Szlaki Rowerowe okolic Puław                           STRONA W BUDOWIE

4.

Szlaki Rowerowe w okolicach Chełma             STRONA W BUDOWIE

5.

Nadwieprzański Szlak Rowerowy                       STRONA W BUDOWIE