Strona Główna

  AKTUALNO¦CI    WEJD¬

  TRASY ROWEROWE  WEJD¬

  GALERIE TEMATYCZNE WEJD¬

  OD AUTORA  WEJD¬
TRASY PIESZE  WEJD¬

TURYSTYKA  KOLEJOWA  WEJD¬

ARTYKUŁY WEJD¬

TRASY PIESZE    

szlak pieszy

szlak

POWIAT  CHEŁMSKI

1.

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

St. Kol. Kanie skrzałka   St. Kol. Rejowiec  wejdz

2.

Pagórów Chełmskich cz. I

Przyst. Osob. Zalesie Kraszeńskie skrzałka  Rejowiec  PKS  wejdz

3.

Pagórów Chełmskich cz. II

St. Kol. Rejowiec (Rejowiec Fabrycznyskrzałka Krupe PKS  wejdz 

4.

 Zabytków architektury

St. kol. Zawadówka skrzałka Stołpie skrzałka Staw PKS  wejdz

5.

 Wzgórz i lasów

St. kol. Zawadówka skrzałka Podgórze skrzałka Przyst. Os. Chełm Miasto  wejdz
6.

Bagno Serebryskie

Przyst. Os. Chełm Cementownia skrzałka Rez. Bagno Serebryskie skrzałka Zbiornik Stańków skrzałka Przyst. Os. Chełm Miasto
7

Równin± w stronę Bugu

St. Kol. BrzeĽno skrzałka  ¦wierże skrzałka St. Kol. Wólka Okopska   wejdz

8

Nadbużański

St. Kol. Dorohusk skrzałka Dubienka PKS  wejdz


POWIAT  KRASNOSTAWSKI

1.

Bezdroża Działów Grabowieckich

St. Kol. Izbica skrzałka  Surhów PKS  wejdz

2.

 Nadwieprzański

St. Kol. Izbica skrzałka  Przyst. Os. Krasnystaw  wejdz


POWIAT  LUBELSKI

1.

 Górna Ciemięga

Przyst. Os. Miłocin Lubelski skrzałka  Garbów PKS  wejdz

2.

 Dolina Czechówki

Przyst. Os. Motycz Le¶ny skrzałka  Lublin MPK  wejdz

3.

 Stary Gaj

St. Kol. Lublin Zemborzyce skrzałka Przyst. Os. Stasin Polny  wejdz
4.

Górna Chodelka

Przyst. Os.  Le¶niczówka  skrzałka Chodel PKS  wejdz

5.

Nad Bystrzyc± i Ciemięg±

Przyst. Os. Lublin Północny skrzałka Turka PKS  wejdz

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

1.

Meandry Wieprza i Giełczwi cz. I

Stacja Kol. Jaszczów skrzałka  Przyst. Os. Biskupice  wejdz

POWIAT  PUŁAWSKI

1.

 Dolny Wieprz i Piskory

 Przyst. Os. Zarzeka skrzałka Dolny Wieprz skrzałka jezioro Piskory skrzałka St. Kol. Goł±b  wejdz
2.

  Puławskie klimaty

Przyst. Os. Puławy Miasto skrzałka Przyst. Os. Pożóg  wejdz

3.
W±wozami do Kazimierza

St. Kol. Klementowice - Kazimierz Dolny PKS  wejdz  
4.

¦ladami garbowieckiej kolei w±skotorowej

St. Kol. Nałęczów skrzałka  Kurów PKS  wejdz

5.

 Pętla w±wolnicka

Przyst. Os. Łopatki skrzałka  W±wolnica PKS  wejdz


POWIAT  ¦WIDNICKI


1.

Meandry Wieprza i Giełczwi cz. II

St. Kol. Trawniki skrzałka  Przyst. Os. Biskupice  wejdz

2.

 Ziemi Trawnickiej

St. Kol. Trawniki skrzałka  Fajsławice skrzałka  St. Kol. Trawniki  wejdz