Strona Główna


Pałac w Celejowie

> Celejów Pałac w Celejowie
 
1. Maszerujemy wzdłuż wschodniego brzegu sztucznego jeziora. Mijamy kilka gospodarstw, za którymi polny trakt oddala się od zbiornika. Kierujemy się w stronę parku. Widzimy np. przewody telefoniczne, które omijają słup biegnąc na wysokości ok. 1,5 metra! Po dojściu do płotu udajemy się lewo, aby następnie skręcić w bramę wjazdową. Zespół pałacowo - parkowy położony jest na zboczu niewielkiego wzniesienia, dlatego położony poniżej pałac nie wydaje się zbyt potężny. Został on zbudowanego w połowie XVIII w., a otaczający go park zasadzono około 150 lat temu. W nim także odnajdziemy potężny głaz narzutowy. Przy nim warto zapoznać się z XIX- wiecznym sposobem transportu bardzo ciężkich obiektów. Potem wychodzimy z zespołu dworskiego i maszerujemy asfaltową szosą. Schodzimy z niej potężnym placem (pozostałość po PGR?) w lewo. Powoli udajemy się w stronę poznanego już dzieła meliorantów podziwiając z pewnej wysokości tutejszy krajobraz. Dochodzimy do znanej nam drogi, gdzie skręcamy w prawo, w stronę szosy Lublin - Kazimierz Dolny.