Strona Główna


Wisła - "Królowa Polskich Rzek"

Wisła to rzeka o długości ponad 1 tys. km. Jest najważniejszą i najdłuższą rzeką Polski, a także najdłuższą rzeką w zlewisku Morza Bałtyckiego. Dorzecze Wisły zajmuje powierzchnię 194 424 km2. Rzeka w niewielkim stopniu została przekształcona (uregulowana) przez działaność człowieka, dlatego uzyskała zasłużony tytul "dzikiej rzeki", która przekształca dno, stale formuje koryto i brzegi oraz tworzy wyspy i piaszczyste łachy. Odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi (jest bardzo cenną ostoję ptaków) i stanowi ważny europejki korytarz ekologiczny.

Cześć środkowego biegu rzeki stanowi zachodnią granicę regionu lebelskiego. Dolina Wisły pod Kazimierzem Dolnym wchodzi w skład Małopolskiego Przełomu Wisły. Tutaj znajduje się jeden z najpiękniejszych odcinków rzeki. Pomiędzy Janowcem a Parchatką możemy oglądać krajobraz przypominający kanion - zbocza doliny są wysokie i strome, a dno wąskie ma ok. 1 km. Urozmaiceniem tych terenów są wkomponowane ruiny budowli obronnych oraz zabytkowe miasteczka - Kazimierz i Janowiec. Krajobraz tego terenu jest chroniony w ramach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Opracowano na podstawie:
Andrzej Pawłowski, Przewodnik po ścieżkach dydaktycznych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin 1995 r.
pl.wikipedia.org


Wisła w okolicach Annopola
22.05.2007
  Andrzej Ginalski e-mail

Wyspa na Wiśle koło Nasiłowa

2006.10.12)

Wisła podczas wiosennego wylewu

(2005.04.23)

Krajobraz ukształtowany przez człowieka - kamieniołom w Nasiłowie

 (2006.10.12)

Starorzecze Wisły to efekt ciągłem pracy  rzeki

(2005.04.23)
 Rafał Jasiński e-mail