Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    WEJDŹ

  SZLAKI ROWEROWE  WEJDŹ

  GALERIE TEMATYCZNE WEJDŹ

  OD AUTORA  WEJDŹ
SZLAKI PIESZE  WEJDŹ

TURYSTYKA  KOLEJOWA  WEJDŹ

ARTYKUŁY WEJDŹ

Szlak Nad Bystrzycą i Ciemięgą szlak pieszy   powrót autobusem  
Na szlaku...

Ostatnie zmiany: 20 października 2007 r.

> Trasa: Przyst. Os. Lublin Północny Dolina Bystrzycy Jakubowice Murowane Łysaków Turka  PKS

Długość: 11 km

1. Wruszamy z dworca wybudowanego w latach 70-tych. Obecnie opuszczony strasz pustym holem i ciemnym przejściem pod torami. Idziemy ścieżką wzdłuż torów na wschód (w stronę Świdnika). Po lewej stronie skwer, a za nim współczesny kościół. Jego cechą charakterystyczną jest niesprecyzowany kształt schodzącego prawie do ziemi dachu oraz dwie bardzo wąskie wieże, na których zawieszono dzwony. Polecam podejść bliżej tego obiektu. Od strony osiedla warta uwagi jest okazała mozaika przedstawiająca Matkę Boską. Następnie wracamy na ścieżkę, która teraz biegnie pomiędzy torami a zdewastowanymi budynkami jakiegoś zakładu. Przechodzimy wiaduktem nad ul. Mełgiewską, aby zaraz potem wejść na drogę, jaka powstała po rozebraniu jednego toru. Następnie widzimy jak rozjeżdżają się szlaki kolejowe - jeden odchodzi na lewo (my idziemy wzdłuż niego), drugi na prawo "wspina się" na coraz wyższy nasyp (bardzo ciekawe miejsce do obserwacji pociągów). Na prawo od toru, w zagłębieniu, widzimy ogródki działkowe. Ich granice wyznaczają nasypy kolejowe.

2. Osiągamy przejazd kolejowy, potem dochodzimy do mostu na Bystrzycy. Stąd jest ładny widok na wzgórza, zatem wysoki nasyp pełni funkcje punktu widokowego na dolinę Bystrzycy, lubelskie osiedle Ponikwoda i Jakubowice Murowane. Przed mostem skręcamy w prawo w ścieżkę. Ona po zboczu nasypu doprowadza nas nad rzekę. Maszerujemy teraz nad rzeką, która na tym odcinku płynie swoim naturalnym korytem. Świadczą o tym liczne meandry, łagodnie podnoszące się brzegi, płytkie dno, liczne drzewa rosnące przy samym korycie. Uroku dodają powalone do rzeki konary. Odkrywamy także ślady po bobrach. Jednak na tym odcinku marsz nie jest zwykłym spacerkiem, gdyż ścieżka jest wyboista, mamy do przeskoczenia niewielkie rowy melioracyjne itp. I to jest właśnie piękne, że na terenie miasta są takie miejsca, gdzie można w miarę spokojnie obcować z przyrodą. Piszę "w miarę", ponieważ nie przerwalnie spokój zakłócają samochody, pływające śmiecie.

3. Osiągamy zielono-żółtą kładkę. Niestety, za nią "nasza" rzeka jest całkowicie inna. Pogłębione, wyprostowane dno, brak krzewów i drzew na brzegu to znak, że tutaj swoje zrobili melioranci. My wchodzimy na drogę biegnącą równolegle do rzeki. Prowadi ona przez dzielnicę Lublina (dawna wieś) Jakubowice Murowane. Mijamy domy i przystrojone krzyże Przystanek autobusowyprzydrożne. Następnie dochodzimy do asfaltowej szosy, przy której krawędzi stoi bardzo stara brama wjazdowa. Położony na skarpie zamek zbudowano na przełomie XVI i XVII wieku przez rodzinę Tęczyńskich. Później był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Ostatni raz został zdewastowany w latach 40- tych XX wieku i od tamtego czasu stanowi ruinę. Otacza ją zaniedbany, nastrojowy park. Znajduje się w nim kilkaset drzew, z których 3 są pomnikami przyrody. Przez środek parku przepływa niewielki, malowniczy strumyk. Za nim skręcamy w lewo, w drożynę. Wśród pól lekko opada na szeroką, porozcinaną siecią kanałów równinę zalewową Bystrzycy. Ogromną, niezabudowana przestrzeń nadrzecznych łąk buduje uczucie nieograniczonej wolności, oderwania od pełnego granic świata. Za pojedynczym gospodarstwem rolnym trakt oddala się od północnej skarpy doliny biorąc sobie za towarzysza głęboki kanał melioracyjny. Dochodzimy do gruntowego traktu, który wykorzystuje rozdarcie w porośniętej lasem skarpie. Prowadzi na północ. Następnie udajemy się na prawo. Początek marszu po szlaku PTTK (żółty) Maszerujemy wśród pól. Meandrując głęboko rozcina podlubelskie pagóry tworząc wąwóz. Silnie zarastające ściany tworzą zieloną enklawę pośród falującego, żółtego kraju pól. PTTKowski szlak Przystanek autobusowydoprowadza nas do Łysakowa. Położona na dziale wodnym malowniczych rzek miejscowość kusi głównie wspaniałym widokiem na dolinę Bystrzycy. Następnie pomiędzy ściśniętymi zagrodami schodzimy w kierunku niewielkiej, bystrej rzeki Ciemięgi. Koniec  marszu po szlaku PTTK (żółtym) Na rozstaju dróg (pomiędzy dwoma sklepami) zmieniamy kierunek marszu na południowo - wschodni.

4. Idziemy u podnóża skarpy, w bezpośrednim sąsiedztwie wijącego się potoku. Przed ostatnimi zabudowaniami wioski udajemy się na prawo. Osiągamy tajemniczy nasyp, który kryje w sobie betonowe, suche koryto. Stąpamy po ruchliwych, niepewnie leżących płytach. Dochodzimy do rzeki, której drugi brzeg zdobywamy dzięki rozpadającej się kładce. Meandrujące koryto szczelnie otoczone bujną roślinnością oraz budujące romantyczny nastrój ruiny dawnego młyna - obraz Bystrzycy pod Turką. Powyżej zakładu, za paskudnym, betonowym płotem na nadrzecznej skarpie znajduje się zabytkowy dwór Haczyńskiej z 1880 r. Otacza go park, w który stoi 100- letnia figura Matki Boskiej. Wkraczamy do wioski, udajemy się na zachód. Poruszamy się w pewnej odległości od strzeżonego płotem parku pomiędzy zabudowaniami dawnego PGRu. Przystanek autobusowyNa takim tle zdecydowanie odcina się ładny, drewniany dom (szkoła?). Krótki marsz i osiągamy bramę wjazdową do zespołu zabytkowego. Bogactwo ostrzeżeń o niebezpieczeństwach hamuje nasze poznawcze zapędy. Pozostaje udać się na przystanek PKS położony przy szosie Lublin - Łęczna.

MATERIAŁY:

Mapy:
Mapa Zabytków Województwa Lubelskiego. Wyd. Zabytki w Warszawie.
Okolice Lublina - Mapa Turystyczna. PPWK 1995.
Książki i prasa (źródła):
Henryk Gawarecki, Józef Marszałek, Tadeusz Szczepanik, Włodzimierz Wójcikowski, Lubelszczyzna. Przewodnik, Warszawa 1979.
  Marek Nowosad, Szlaki turystyczne okolic Lublina, Lublin 1985.