Strona Główna
 

Dolina Wieprza


fot. Marek Kosmala

1. Rzeka Wieprz - trzecia co do wielkości rzeka Lubelszczyzny (po Wiśle i Bugu). Na całej swej długości (303 km) Wieprz niesie swoje wody przez województwo lubelskie. Stanowi ona "ekologiczną oś regionu". Rzeka nie została poważnie przekształcona działalnością człowieka, dzięki temu zachowała wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe. W dolinie Wieprza możemy podziwiać wiosenne wylewy, kiedy to rzeka rozlewa się w dolinę zamieniając ją w bezkresne jezioro. Zwykle jednak woda trzyma się silnie meandrującego koryta, otoczonego zwykle szpalerami drzew i krzewów. Nieodłącznym elementem krajobrazu są również powoli zarastające starorzecza, wysokie skarpy, na  których usadowiły się rośliny ciepłolubne. Cała dolina stanowi siedlisko niezliczonej liczby roślin i zwierząt.  Najbardziej widoczne są ślady po bobrach oraz ptaki wodne i drapieżne (np. kolorowego zimorodka, kunsztownie budującego gniazda remiza, szybującego w poszukiwaniu ofiar myszołowa).fot. Marek Kosmala


fot. Rafał Jasiński

2. Wzdłuż dawniej stanowiącej ważny szlak komunikacyjny rzeki możemy oglądać liczne świadectwo historii. Na wysokich skarpach doliny usadowiły się istniejące od wieków miasta i osady, nad rozległą doliną panują wieże kościołów i otoczone starymi dawne rezydencje magnackie i ziemiańskie oraz kolorowe wiejskie chałupy. W rzece często spotykamy stare młyny, które kiedyś były napędzane siłą nurtu rzeki. Obecnie, nieco zapomniane, stanowią symbol czasów, w których rzeka "dawała mąkę i chleb".