Strona GłównaSkierbieszowski Park Krajobrazowy

Skierbieszowski Park Krajobrazowy został powołany w 1995 r. w celu ochrony jednego z najciekawszych krajobrazowo obszarów Lubelszczyzny - fragmentu Działów Grabowieckich. Charakteryzuje się on mozaiką typów krajobrazu, od nizinnych w dolinach rzek przez wyżynny po wyżynny z elementami typowymi dla krajobrazu podgórskiego. Ponadto cechuje się mozaiką form erozyjnych, z których najbardziej charakterystyczne są wąwozy, które czasem łączą się tworząc gęstą sieć labiryntów (np. Rezerwat przyrody Głęboka Dolina). Jest to spowodowane kilkunastometrową warstwą podatnej na rozmywanie skały lessowej. Stanowi wierzchnią warstwę gleby Skierbieszowskiego PK. Obok walorów krajobrazowych powodem wzięcia tego obszaru pod ochronę była wysoka wartość przyrodnicza. Chociażby lasy bukowe, znacząco różne od buczyny rosnącej na Roztoczu, w którego runie rośnie szereg rzadkich gatunków. Na słonecznych zboczach wzgórz spotykamy liczne murawy kserotermiczne z licznymi rzadkimi roślinami.


25.12.2003


25.12.2003