Strona Główna


Wojewódzki Szlak Rowerowy 

Lublin - Wola Uhruska

Opis trasy:
    Szlak umożliwia poznanie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – pięknej krainy jezior, bagien i torfowisk, z ogromnym bogactwem flory i fauny. Trasa szlaku nie jest trudna, prowadzi w większości przez teren równinny. Nawierzchnie są zróżnicowane, ale w większości są to drogi asfaltowe.

    Początkowy fragment szlaku przebiega przez Wyżynę Lubelską wzdłuż dolin rzecznych Ciemięgi, Bystrzycy i Wieprza. Szlak prowadzi przez obszar Poleskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie i Poleskiego Parku Krajobrazowego, które stanowią Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”. Trasa przebiega w pobliżu jezior Nadrybie, Piaseczno, Bikcze i Wereszczyńskiego. Końcowy odcinek biegnie w strefie granicznej między Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim a Pagórami Chełmskimi, przez duże leśne kompleksy Lasów Włodawskich i Sobiborskich, oraz doliną Bugu. W Woli Uhruskiej trasa dochodzi do szlaku rowerowego Wola Uhruska – Włodawa. Na trasie znajdują się dwie wieże widokowe: na Bagnie Bubnów (Poleski PN – południowo-wschodnia część) i w Woli Uhruskiej.

    Na trasie szlaku, oprócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych, znajdują się także obiekty dziedzictwa kulturowego. Do najciekawszych z nich należą zespoły zamkowo – parkowe w Jakubowicach Murowanych i Zawieprzycach, zabytkowe kościoły w Bystrzycy i Wereszczynie oraz dawna cerkiew prawosławna (obecnie kościół) w Hańsku. W Zauczu Starym szlak przebiega koło Ośrodka Dydaktyczno – Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego.

Żródlo: http://www.szlakirowerowe.lubelskie.pl/index.php?pname=214

    Najmniej kolejowy szlak. Trasa w Lublinie zaczyna się zdala od stacji kolejowych (i niewiele pomaga miejski przewoźnik autobusowy, któym można przewieść rower), a potem szlak przecina nieczynne linie Luków - Lublin i Chełm - Włodawa. Nawet jakby był na nich ruch pasażerski to i tak nie ma szans na ewakuację koleją - obie linię położone są przy skrajnych punktach szlaku.