Strona Główna


Wojewódzki Szlak Rowerowy 

Kazimierz Dolny - Kraśnik


Opis trasy:

    Szlak wiedzie przez zachodnią część Wyżyny Lubelskiej. Bierze on początek w Kazimierzu Dolnym – miasteczku malowniczo położonym w przełomowej dolinie Wisły, z wspaniałą renesansową zabudową. Następnie przebiega przez Płaskowyż Nałęczowski, objęty na tym obszarze ochroną w ramach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dalej przez wioskę Męćmierz z ciekawą, drewnianą zabudową przecina Równinę Bełżycką, mijając z zachodniej strony Małopolski Przełom Wisły. W miejscowości Dobre, przy Skarpie Dobrskiej, będącej efektownym akcentem Równiny Bełżyckiej, szlak wkracza na monotonny obszar Kotliny Chodelskiej. Zachodnia część tej krainy, przez którą przebiega trasa, charakteryzuje się znacznym udziałem sadów i chmielników w jej ogólnej powierzchni. Szlak wiedzie tu na dość długim odcinku wzdłuż wału przeciwpowodziwego Wisły. Dalej wkracza na teren Wzniesień Urzędowskich. Przecina Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, prowadząc m. in. koło zalewu rekreacyjnego w Kluczkowicach. Następnie ponownie zbliża się do doliny Wisły w miejscowości Józefów, co jest doskonale widoczne z punktu widokowego koło Nietrzeby. Dalszy odcinek prowadzi doliną Wyżnicy, a następnie Urzędówki, gdzie znajdują się warte uwagi miejscowości o tradycjach garncarskich – Bęczyn i Urzędów. Następnie szlak powraca do doliny Wyżnicy i dochodzi do Kraśnika. Trasa liczy 108 km długości. Pod względem technicznym odznacza się średnim stopniem trudności. Wiedzie ona w większości drogami asfaltowymi.

    Miejsca rozpoczęcia (zakończenia szlaku) są jednocześnie punktami rozpoczynającymi (kończącymi) inne, wojewódzkie szlaki rowerowe. W Kazimierzu Dolnym kończy się szlak rowerowy Lublin – Nałęczów – Kazimierz Dolny, a Kraśnik jest punktem początkowym Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza (Kraśnik – Zwierzyniec).

Żródlo: http://www.szlakirowerowe.lubelskie.pl/index.php?pname=361

    Trasa poprowadzona z dala od linii kolejowych. Jedynie koniec szlaku znajduje się przy stacji kolejowej Kraśnik. Pewnym atutem jest to, że do Kazimierza Dolnego kursuje autobus MZK Puławy, w którym bez problemu można przewieźć rower. Nie ma natomiast szans na ewakuację pociągiem poza punktami skrajnymi.