Strona Główna


Przystanek Karolinówka

1. Przecinamy asfaltówkę i utwardzoną drogą dochodzimy do przystanku osobowego Karolinówka. Wita nas długi, zarastający peron oraz opuszczony i zdewastowany budynek kasy biletowej. Wzniesiony został na początku XX wieku. W tym samym czasie zbudowano młyn elektryczny, który znajduje się na zachód toru.