Strona Główna
 

Węzeł turystyczny - Dom Pomocy Społecznej w Nowinach

- szlak PTTK "Bagien i Moczarów" Dorohusk - Nowiny - Chełm o dł. ok. 52 km

- ścieżka dydaktyczna "Bagno Serebryskie"

- ścieżka przyrodniczo-historyczna "Stańków"

Szlak pieszy - szlak WZP "Bagno Serebryskie" Chełm Cementownia -Nowiny - Stańków.

- kierunek Chełm, Ruda Huta, Włodawa, Wola Uhruska