Strona GłównaStacja kolejowa Dorohusk

1. Znajdujemy się na stacji kolejowej nietypowej. W Dorohusku położone są tory normalne i szerokie. Dzięki temu możemy podziwiać odmienne od "naszych" ukraińskie wagony. Godna uwagi jest kolejowa wieża ciśnień - najefektowniejsza z trzech położonych na Ziemi Chełmskiej.

2. Pierwszy pociąg w Dorohusku pojawił się 17 sierpnia 1877 r. Ówczesny rozkład jazdy przewidywał 1 pociąg towarowo - pasażerski, 1 pocztowy, 4 towarowe i 2 wojskowe. Powstanie stacji kolejowej dało impuls do rozwoju - przy linii kolejowej wyrosła miejscowość Dorohusk Osada (początkowo zwana Stacją Dorohusk). Nieopodal wybudowano przystań towarowo - osobową na Bugu dla tzw. "Flotylli Bug", a na południe od stacji powstał tartak, do którego poprowadzono linię wąskotorową. Podczas pierwszej wojny światowej Austriacy baraki, w których umieszczono szpital wojenny. W 1939 r. stację bombardowało lotnictwo niemieckie. Podczas II wojny światowej istniał obóz pracy dla 300 osób. W 1944 r. tory przekuto na szerokość dostosowaną do kolei rosyjskich. Linię zelektryfikowano w I poł. lat 80- tych. Obecnie, po czasach stagnacji, rosną przewozy towarowe (zwłaszcza, po linii szerokotorowej Dorohusk - Zawadówka), rozbudowuje się także infrastruktura przeładunkowa w bazie po Armii Czerwonej w pobliskim Teosinie. Powstał tam m.in. nowoczesny terminal do przeładunku zbóż i pasz. Natomiast z roku na rok spada liczba pociągów osobowych.  W rozkładzie na 2007 r. ich liczba spadła do trzech lub dwóch (dni wolne od pracy) par dziennie kursujących do Lublina przez Chełm. Niestety, są one słabo skomunikowane z pociągami dalekobieżnymi. 

Budynek dworcaPeron rprzeznaczony do ruchu lokalnegoJeden z domów pracowniczych.Nieczynna wieża ciśnień - najurodziwsza na Ziemi Chełmskiej.

2007.07.15