Strona Główna
Torfowiska węglanoweOstatnie zmiany: 10 listopada 2007 r.

Zespół torfowisk położonych w okolicy Chełma został uznany przez przyrodników za jeden z najcenniejszych w Polsce obszarów bagiennych. Powodem tego jest wyjątkowa różnorodność biologiczną oraz niespotykane kontrasty przyrodnicze w postaci rosnących obok siebie roślin bagiennych i ciepłolubnych. Torfowiska węglanowe są również ważną ostoją ptaków. Poniżej widok ogólny na torfowisko Bagno Serebryskie.2007.08.28

Rzadka roślina, kłoć wiechowata, nigdzie w kraju nie występuje na tak dużych powierzchniach jak pod Chełmem. Poniżej przekwitła kłoć.


2004.08.23.

W sumie można tutaj spotkać ponad 500 gatunków roślin naczyniowych ( w tym 43 chronione, wśród których 22 gatunki są zagrożone wyginięciem), 150 gatunków ptaków (w tym zagrożone wyginięciem w skali świata wodniczkę i derkacza), 800 gatunków motyli. Wśród "morza" kłoci można dostrzec niewielkie wyniosłości, które nazywane są "grądzikami" lub "guzami". Tam znajdują się stanowiska roślin ciepłolubnych.

  
2004.10.22 / 2002.07.23

2. Staraniem Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia (dawniej Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych) torfowiska zostały zagospodarowane turystycznie. Wytyczono i oznakowano ścieżkę dydaktyczną "Bagno Serebryskie" z kilkoma tablicami informacyjnymi. Jej istotny fragment biegnie po nasypie linii kolejowej Chełm - Włodawa. Ów nasyp stanowi doskonały punkt do obserwacji ornitologicznych. Ponadto w Brzeźnie i Gotówce Niemieckiej (Rezerwat przyrody Bagno Serebryskie) zostały ustawione wieże widokowe. W Brzeźnie utworzono również Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny ZPKP. Cennym uzupełnieniem infrastruktury turystycznej jest szlak PTTK "Bagien i  moczarów" , który przeprowadza zainteresowanych pomiędzy torfowiskami węglanowymi okolic Chełma.


2003.05.04

3. Warto podkreślić, że linie kolejowe przecinające Chełmskie Torfowiska Węglanowe mają na nie negatywny wpływ. Stanowią istotną barierę ekologiczną ograniczającą możliwość wymiany genów pomiędzy poszczególnymi torfowiskami lub ich częściami. Ponadto ułatwiają ekspansje roślinności obcej. Aby ograniczyć negatywny wpływ linii kolejowej stosuje się takie zabiegi jak utrzymanie odpowiedniej drożności przepustów w nasypie kolejowym. Także niewielki ruch pociągów na linii Chełm - Włodawa (ledwie kilka składów na tydzień - zdjęcie składu z drewnem poniżej) jest równoznaczny z ograniczonym, negatywnym oddziaływaniem na przyrodę.


2005.08.29.

4. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu godne uwagi są również podmokłe łąki stanowiące cenne siedlisko wielu roślin i żerowisko dla ptaków.


2005.06.19.