Strona Główna 

Dolina Bugu

Bug - duża rzeka nizinna o niespotykanych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. To jedyna taka rzeka w Europie, która nie została zniszczona działalnością człowieka np. przez pogłębienie, wyprostowanie czy wyrównanie doliny przez zasypanie starorzeczy. Dzięki temu nasze oczy może cieszyć widok dziesiątków zakoli, piaszczyste łachy, ustępujące pod naporem wody skarpy. Podczas roztopów lub po ulewach rzeka często występuje z brzegów i wylewa terasę zalewową. Dzięki temu cała dolina stała się ostoją dziesiątków rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt. Zwłaszcza ptaki upodobały sobie to miejsce na swoje siedlisko - można zaobserwować bąka, bociana czarnego, derkacza, orlik krzykliwego i dziesiątki innych gatunków. Z większych ssaków można spotkać dziki i  łosie. Jednak dolina Bugu to nie tylko wspaniałe walory przyrodnicze i krajobrazowe, ale także pamiątki po dawnej, wielokulturowej przeszłości w nadwieprzańskich wioskach i miasteczkach.

 
 

Warto wspomnieć, wzdłuż doliny biegnie szlak PTTK "Nadbużański" Kózki - Hrubieszów. Przez ponad 300 km prowadzi on po najciekawszych miejscach. W większych osadach znajdują się sezonowo otwarte schroniska szkolne, w niektórych wioskach znajdują się kwatery agroturystyczne.

Mikrogaleria


2005.08.11.
Zakole Bugu.


2007.03.25
Wiosenne wylewy.


2005.06.19
Nadbużańska łąka.