Strona Główna     
  AKTUALNOŚCI    WEJDŹ

  SZLAKI ROWEROWE  WEJDŹ

  GALERIE TEMATYCZNE WEJDŹ

  OD AUTORA  WEJDŹ
SZLAKI PIESZE  WEJDŹ

TURYSTYKA  KOLEJOWA  WEJDŹ

ARTYKUŁY WEJDŹ

A K T U A L N O Ś C I

2008.01.30 - Uzupełniam o jeden wariant Szlak Bagno Serebryskie.

2008.01.23 - Zamieszczam katalogi miejscowości oraz stacji i przystanków kolejowych  zamieszczonych w serwisie

2007.11.18 - Publikuję duży artykuł o histori kolei na Ziemi Chełmskiej. Uzupełniam stronę o fotografie dwóch przystanków osobowych: Biskupice i Wólka Kańska.

2007.11.17 - Dodaje czwarty szlak rowerowy Szlak Dolina Giełczwi i Marianki. Prowadzi on wzdłuż dwóch ciekawych pod względem krajobrazowych i przyrodniczych dolin rzecznych. Trasa liczy blisko 40 km, jej uzupełnieniem jest ponad 20 fotografii, m.in. czterech dworków oraz siedziby Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice".

2007.11.13 - Zamieszczam nowy szlak rowerowy - Chełmska pętla. Zapraszam. Póki zima za oknem to warto obejrzeć wiosenne fotografie... 

2007.11.12. - Nowe podstrony: Pociąg turystyczny Lublin - Łuków - Lublin, Szlaki rowerowe PASCAL-a. Naniosłem poprawki do szlaków: Szlak Bagno Serebryskie, Szlak Równiną w stronę Bugu, Szlak Nadbużański i Chełmski Szlak Kolejowy.

2007.11.07. - Dodaje kilka nowych fotografi do szlaku  Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

2007.11.07. - Uzupełniam szlaki : Szlak Bezdroża Działów Grabowieckich i Szlak Nadwieprzański  o nowe fotografie.

2007.11.04. - Dodaje kilkanaście nowych fotografii do szlaku, który zaczyna się w Jaszczowie 

2007.11.03. -  Zamieszczam kilka nowych fotografii do szlaków Dolina Chodelki i Dolina Ciemięgi.  

2007.10.31. -  Szlak Wąwozami do Kazimierza - dodaje nowe podstrony oraz uzupełniam o fotografie z Kazimierza Dolnego. Obecnie jest ich aż 35. 

2007.10.30. - Uzupełniłem szlak Szlak Dolny Wieprz i Piskory  o 6 nowych fotografii (łącznie jest ich już  26).

2007.10.28. - Gruntownie poprawiłem i rozbudowałem  szlak rowerowy Puławy - Nałęczów, m.in. przez dodanie kilkunastu nowych fotografii i kilku nowych podstron.

2007.10.20. - dokonałem zmian w layout strony. Największa zmiana to usunięcie szlaków turystycznych zaczynających się na stacjach kolejowych, do któych nie dojeżdżają pociągi. Zapraszam do oglądania i wnoszenia uwag, za co z góry dziękuję.